Run An Event

Rhywbeth Newydd, Rhywle Newydd, Rhywun Newydd.

Something new. Somewhere New. Someone New.
Fel gŵyl, rydyn ni eisiau arddangos digwyddiadau ac arddangosion arloesol. Mae diddordeb gennym glywed syniadau a digwyddiadau mewn ardaloedd gwahanol ac unigryw o gwmpas y ddinas - wrth arddangos gwyddoniaeth mewn siopau, caffis a lleoliadau dirgel o gwmpas Caerdydd. Yn ogystal ag arddangos gwyddoniaeth mewn mannau newydd, rydyn ni eisiau denu pobl newydd. Rydyn ni'n gobeithio i'n digwyddiadau cyrraedd pobl sydd ddim fel arfer yn ymrwymo'u hunain mewn digwyddiadau STEM er mwyn galluogi a hybu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwyddoniaeth.

Os oes diddordeb gennych chi gynnal digwyddiadau yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2021, llenwch y ffurflen isod.