previous arrow
next arrow
Slider

Welcome to Cardiff Science Festival 2020, the science festival that takes over Wales’ capital to inspire and educate. With exciting and innovative events running between February 15th and February 18th, 2020, we are bringing the festival to you, to discover how science, technology, engineering and maths affect our everyday lives.


Croeso i Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2020, yr Ŵyl Wyddoniaeth sy’n derbyn cyfalaf Cymru i ysbrydoli ac addysgu. Gyda digwyddiadau cyffrous ac arloesol yn rhedeg rhwng Chwefror 15 a Chwefror 18, 2020, rydym yn dod â’r ŵyl atoch chi, er mwyn darganfod sut mae gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn effeithio ar ein bywydau bob dydd.We’re bringing the festival to you, with insightful events taking place in shops, cafes, bars, shopping streets and community centres across Cardiff – allowing you to uncover the science behind your everyday life.

To find out which events are happening during the festival, check out our  Events page.

Follow us on Twitter and Facebook to get regular updates about Cardiff Science Festival.


Rydym yn dod â’r ŵyl i chi, gyda digwyddiadau craff yn cael eu cynnal mewn siopau, caffis, bariau, strydoedd siopa a chanolfannau cymunedol ar draws Caerdydd – gan adael i chi ddatgelu’r wyddoniaeth y tu ôl i’ch bywyd bob dydd.

I gael gwybod pa ddigwyddiadau sy’n digwydd yn ystod yr ŵyl, edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau.

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael diweddariadau rheolaidd am Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd.