Volunteering

Cardiff Science Festival relies on fantastic volunteers to help support the events. This might be talking to the public at events, doing demonstrations, supporting the running of events, science busking or other ways to support the festival. We’re keen to ensure that volunteers are comfortable with the activity that they’re doing, so we will ensure that volunteers are assigned to tasks that they wish to be assigned to.

Volunteering for Cardiff Science Festival provides the opportunity to get experience in communicating with the public about science, supporting the aims of the festival and ensuring that the events int he festival have a great impact on Cardiff. In recognition of the generous support by volunteers, Cardiff Science Festival will cover the cost of a meal for volunteers who support events or science busking.

If you’d like to volunteer to help out at the festival in 2020, you can fill in the volunteer form by clicking here.


Mae Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn dibynnu ar wirfoddolwyr penigamp i gynnal ein digwyddiadau. Efallai trwy siarad mewn digwyddiadau cyhoeddus, cynnal arddangosiadau, cefnogi digwyddiadau, bysgio gwyddonol ac amryw o ffyrdd eraill i gefnogi’r ŵyl. Rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod ein gwirfoddolwyr yn gyfforddus yn eu gweithgareddau, felly byddwn yn sicrhau pennu gwirfoddolwyr yn eu tasgau dewisach. Mae gwirfoddoli ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn darparu’r cyfle i ennill profiad o gyfathrebu â’r cyhoedd am wyddoniaeth, cefnogi amcanion yr ŵyl a sicrhau trawiad positif y digwyddiadau ar y ddinas. I gydnabod cefnogaeth hael ein gwirfoddolwyr, bydd Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn talu cost pryd o fwyd ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n cefnogi’r ŵyl neu’n bysgio.

Os hoffech wirfoddoli yn ystod gŵyl 2020, gallwch lenwi’r ffurflen trwy glicio yma.