Run An Event

Cardiff Science Festival events are run by Festival Event Partners – people or organisations who are keen to run an event, with support from the Cardiff Science Festival organising team. We welcome anyone to run an event, if you have an interesting idea for a science event for Cardiff Science Festival 2020, we would love to hear from you.

Something new. Somewhere New. Someone New.
As a festival, we want to showcase innovative events, exhibits or demonstrations. We are interested in hearing ideas and events in different and unique locations across the city – getting science into shops, cafes and hidden places across Cardiff. As well as getting science into somewhere new, we want to reach someone new. We want events that reach people who don’t normally engage with STEM events, enabling and encouraging more people to get involved in science.

If you have an idea and are interested in running an event in Cardiff Science Festival 2020, please fill in the contact form below and we will get in touch.


Cynhelir digwyddiadau Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd gan Bartneriaid Digwyddiadau’r Ŵyl – pobl neu fudiadau sydd yn awyddus cynnal digwyddiadau, gyda chefnogaeth y tîm Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd. Mae croeso i bawb cynnal digwyddiad, os oes gennych syniad diddorol ar gyfer digwyddiad gwyddonol yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2020, cysylltwch â ni.

Rhywbeth Newydd, Rhywle Newydd, Rhywun Newydd. Fel gŵyl, rydyn ni eisiau arddangos digwyddiadau ac arddangosion arloesol. Mae diddordeb gennym glywed syniadau a digwyddiadau mewn ardaloedd gwahanol ac unigryw o gwmpas y ddinas – wrth arddangos gwyddoniaeth mewn siopau, caffis a lleoliadau dirgel o gwmpas Caerdydd. Yn ogystal ag arddangos gwyddoniaeth mewn mannau newydd, rydyn ni eisiau denu pobl newydd. Rydyn ni’n gobeithio i’n digwyddiadau cyrraedd pobl sydd ddim fel arfer yn ymrwymo’u hunain mewn digwyddiadau STEM er mwyn galluogi a hybu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwyddoniaeth.

Os oes diddordeb gennych chi gynnal digwyddiadau yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2020, llenwch y ffurflen isod.