Corporate Sponsors


Gwirfoddolwyr angerddol sydd yn cynnal Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd. Eu gwaith di-baid sydd yn sicrhau'r digwyddiadau gwyddonol ar strydoedd ein dinas. Er mwyn trefnu'r ŵyl, mae angen cefnogaeth fywiol sydd yn ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol.

Daw cefnogaeth ariannol Gŵyl wyddoniaeth Caerdydd 2019 o dri mudiad, Sefydliad Ffiseg Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Trwy gyfrannu at gyllideb yr ŵyl, daeth y tri mudiad hyn yn gefnogwyr yr ŵyl. Heb y cymorth noddedig yma ni fydd yr ŵyl yn ôl eto eleni.

Mynychodd dros 10,000 o bobl y 71 o ddigwyddiadau yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2020, cewch ddarllen mwy am ein gŵyl lwyddiannus yn ein hadroddiad 2020.

Os hoffech ddod yn gorfforaeth noddedig, cysylltwch â'n tîm ar information@cardiffsciencefestival.co.uk