Corporate Sponsors


Cardiff Science Festival is run entirely by passionate volunteers, working hard to bring science to the streets of Cardiff. In order to run our festival, we rely on vital support to keep the festival inspiring the next generation of scientists.

Cardiff Science Festival 2019 was financially supported by three organisations, the Institute of Physics Wales, Abel and Imray, and the Learned Society of Wales. By contributing to the festival budget, these organisations became joint supporters of the festival. Without the sponsorship we received, we wouldn’t have been able to bring the festival back to the capital of Wales.

Over 10,000 people attended the 34 events held across the city for Cardiff Science Festival 2019, find out more about the success of this festival through our 2019 report.

If you would like to become a corporate sponsor of our festival, please contact our festival team on information@cardiffsciencefestival.co.uk.


Gwirfoddolwyr angerddol sydd yn cynnal Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd. Eu gwaith di-baid sydd yn sicrhau’r digwyddiadau gwyddonol ar strydoedd ein dinas. Er mwyn trefnu’r ŵyl, mae angen cefnogaeth fywiol sydd yn ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol.

Daw cefnogaeth ariannol Gŵyl wyddoniaeth Caerdydd 2019 o dri mudiad, Sefydliad Ffiseg Cymru, Abel and Imray a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Trwy gyfrannu at gyllideb yr ŵyl, daeth y tri mudiad hyn yn gefnogwyr yr ŵyl. Heb y cymorth noddedig yma ni fydd yr ŵyl yn ôl eto eleni.

Mynychodd dros 10,000 o bobl y 34 o ddigwyddiadau yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2019, cewch ddarllen mwy am ein gŵyl lwyddiannus yn ein hadroddiad 2019.

Os hoffech ddod yn gorfforaeth noddedig, cysylltwch â’n tîm ar information@cardiffsciencefestival.co.uk